Novice

Znani so rezultati javnega razpisa ŠIPK 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018

Sklad je v okviru javnega razpisa ŠIPK 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018 pravočasno prejel 10 vlog v skupni vrednosti 809.712,00 EUR, ki jih je pregledala in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa. Skupni znesek podeljenih sredstev znaša 797.664,00 EUR....

Izplačilo preživninskega sklada v mesecu juniju 2018

Dne 15.6.2018 je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 2814 upravičencem (za 3564 otrok) v skupni višini 299.828,79 €....

Objavljen je dodatni javni razpis PUD za pridobitev izobrazbe v šolskih oziroma študijskih letih 2015/2016 in 2016/2017

Sklad je danes, 15. junija 2018, v Uradnem listu RS št. 41/2018 in na svoji spletni strani objavil razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskih oziroma študijskih letih 2015/2016 in 2016/2017....

Izplačilo jamstvenega sklada v maju

Dne 31.5.2018 so bila izplačana sredstva iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 100 upravičencem v skupni višini 267.615,78 €....

Pomembno obvestilo o varstvu osebnih podatkov

S 25. majem 2018 je začela veljati Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Zato vas obveščamo, da bomo še naprej dobro skrbeli za varnost vaših podatkov v skladu z veljavno zakonodajo....

Prva Zadnja

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani