Dijaki / Študenti / Izobraževalne ustanove / Posamezniki / Novice / 03 Aug 2021

Ad futura – 20 let spodbujanja mednarodne mobilnosti za izobraževanje

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad obeležuje 20- letnico delovanja Ad future, programa za spodbujanje mednarodne mobilnosti za namen izobraževanja. V tem času je bilo podeljenih več kot 15 tisoč štipendij, za katerimi se skriva ravno toliko zgodb. Nekatere od njih vam bomo predstavili na spletni strani in družbenih omrežjih sklada, kjer bomo do konca leta objavili eno od 20 navdihujočih izkušenj, ki jih pripovedujejo sedanji in nekdanji Ad futurini štipendisti.

Kot samostojna javna ustanova je bila 31. julija 2001 ustanovljena Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad. Konec leta 2006 se je preoblikovala v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, od leta 2017 pa se program Ad futura izvaja v okviru Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Namen ustanove je bil podeljevanje študijskih pomoči slovenskim državljanom za študij na priznanih tujih univerzah in tujim študentom na visokošolskih in raziskovalnih zavodih v Republiki Sloveniji. Področja štipendiranja so se skozi leta spreminjala in tako se danes Ad futura štipendije podeljujejo za:

- izobraževanje Slovencev v tujini:

  • za študij v tujini, kjer se štipendija dodeli za dodiplomski ali podiplomski študij na izobraževalnih ustanovah v tujini za študijska področja, opredeljena v javnem razpisu,

- izobraževanje tujcev v Sloveniji:

- študijske obiske v tujini:

- tekmovanja iz znanja ali raziskovanja v tujini

- sofinanciranje znanstveno-raziskovalne mobilnosti:

  • program Fulbright je namenjen slovenskim doktorskim študentom in podoktorskim raziskovalcem za gostovanje v ZDA ter ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji. Kandidati so izbrani na podlagi selekcijskega postopka, ki ga opravi komisija Fulbright, končno potrditev pa da pristojni organ v ZDA,
  • sofinanciranje podoktorskega izobraževanja na European University Institute (EUI) je namenjeno podoktorskemu izobraževanju oziroma raziskovanju na EUI,
  • študijski oziroma znanstveni obisk študentov v tujini je namenjen spodbujanju raziskovalnega sodelovanja študentov, vpisanih na slovenske visokošolske zavode, z izobraževalnimi ustanovami in raziskovalnimi organizacijami v tujini, kjer delujejo slovenski visokošolski učitelji in raziskovalci. Sredstva so namenjena študentom 1., 2. ali 3. stopnje za študijski obisk v tujini.
  • projektna gostovanja na slovenskih visokošolskih zavodih so namenjena spodbujanju povezovanja slovenskih doktorjev znanosti, ki že dlje časa delujejo v tujini, in njihovih matičnih organizacij s slovenskimi visokošolskimi zavodi. Z razpisom tako sofinanciramo njihovo pedagoško ali raziskovalno gostovanje v Sloveniji.

S pomočjo štipendij Ad futura izboljšujemo strokovno usposobljenost študentov, zagotavljamo kadre za razvoj in inovacije na različnih znanstvenih področjih ter prispevamo k prenosu znanja in dobrih praks in s tem k večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

V 20 letih obstoja Ad future je bilo podeljenih že več kot 15 tisoč štipendij.

Dodeljene štipendije pa niso zgolj statistika, za vsako od njih stoji osebna zgodba štipendistov z izkušnjo študija in življenja v tujini, študijskega obiska, tekmovanja … Do konca leta bomo tako vsak teden na spletni strani sklada in družbenih omrežjih nanizali eno od 20 navdihujočih zgodb, ki jih ob 20- letnici Ad future, programa za spodbujanja mednarodne mobilnosti za izobraževanje, pripovedujejo sedanji in nekdanji Ad futurini štipendisti.

S prvo zgodbo nas je navdihnil Alen Punčuh, študent magistrskega programa Biomedical Research na Imperial College v Londonu in Ad futurin štipendist za študij v tujini.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani