Samostojni visokošolski zavodi


Fakulteta za komercialne in poslovne vede

Model za spremljanje zadovoljstva strank odvetniške pisarne


Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Otresi stres - s tehniko TRE do manj stresa

Ribolovni turizem v Sloveniji na rekah in jezerih: Postavitev temeljev za razvoj ribolovnega turizma v Zahodni Sloveniji na rekah in jezerih

Mobilna aplikacija za otroke ločenih staršev


MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana

Pravno poznavanje javnega naročanja v zdravstvu


Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

Razvoj Ekspertnega Sistema za Podporo Odločanja pri izbiri izobraževanj

Funkcionalni dodatki v hrani in krmi: Antioksidacijski Potencial in Izvor


Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Preverjanje ustreznosti lastne metodologije testiranja uporabljivosti izdelka


Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Inovativni pristopi pri razvoju turističnih proizvodov


Visoka šola za storitve v Ljubljani

Razvoj in vzpostavitev knjižnice kreativnih materialov za namen spletnega komuniciranja na področju kozmetike

Razvoj baze vizualnih materialov za namen celovitega komuniciranja in promocije fotografije


Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor

Senzorna integracija in njen vpliv na motorični razvoj, vedenje in učenje otroka v 1. triadi šole


Fakulteta za medije

Priprava celostne produkcijsko-distribucijske strategije novih slovenskih filmov na tujih filmskih festivalih

Kreiranje nove zgodbe za tranformacijo industrijske rabe rjavega premoga v namene turističnega razvoja Zasavja


Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem

Družabne igre za ljudi z demenco

Oblikovanje uniformiranih oblačil za Grand hotel Bernardin


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani