Univerza v Mariboru


Ekonomsko-poslovna fakulteta

Depresija – razbijmo tabuje!

Izboljšanje prepoznavnosti Slovenskih goric

Povečanje zaposljivosti in zaposlenosti prikrajšanih skupin mladih z regionalnim mreženjem deležnikov zaposlovanja

Kreativni coaching za mlajše iskalce zaposlitve v podravski regiji

Izdelava načrta marketinškega komuniciranja za Botanični vrt Univerze v Mariboru


Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Množično sodelovanje za varstvo pred poplavami

Inovativne strategije in ukrepi za popularizacijo kolesarjenja med študenti v Mariboru


Fakulteta za logistiko

Akcijski načrt za pregled in odpravo mobilnostnih ovir za slepe in slabovidne v Mestni občini Celje

Evalvacija in dopolnitev delavnic "Še vedno vozim - vendar ne hodim"

Zasnova logistične ureditve Vonarskega jezera ob podpori tehnik daljinskega zaznavanja

Promocija interdisciplinarnega vključevanja okoljskih tematik v proces visokošolskega izobraževanja


Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Reaktivni supergeli za odstranjevanje težkih kovin iz tal

Razvoj kompetenc študentov za krožno gospodarstvo


Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Avtonomna zaznava in selektivno tretiranje plevela

Inovativni promocijski načrt pri trženju pridelkov univerzitetnega kmetijskega centra


Fakulteta za organizacijske vede

Inovativni pristopi k sooblikovanju aktivnosti Javnega zavoda Mladi zmaji


Fakulteta za strojništvo

Recikliranje plastike na učinkovit in kreativen način

Eko-kreativni spominki z značilnostmi Savinjske doline

Inovativni pristop k predstavitvi muzejske zbirke in gradnja virtualne zbirke eksponatov


Fakulteta za turizem

Po sledeh Antona Martina Slomška v občini Brežice

Po poti Modre frankinje: Modra frankinja kot osnova vinskega turizma v Sevnici

Zgodba o industrijski Metliki: Oblikovanje inovativnih turističnih produktov: industrijski turizem, revitalizacija in trajnost


Fakulteta za zdravstvene vede

Samoocena znanja o paliativni oskrbi v povezavi z duševnim blagostanjem zaposlenih v socialno varstvenih zavodih


Filozofska fakulteta

Svojilni pridevniki iz prevzetih priimkov – spletna aplikacija za pomoč uporabnikom

SOS-Slovenščina

Poslušam in tipam

Participacija mladih za trajnostni razvoj občine Zreče 

Medicinska fakulteta

Prenos novih tehnologij genomike v klinično prakso za personalizirano zdravljenje Crohnove bolezni


Pedagoška fakulteta 

Uporaba aplikacije CŠOD MISIJA za avtentično učenje v okolju

Martinova učna pot kot medgeneracijski park v Kamnici

Tactus II (tip, aktivnost, kreativnost, tim, umetnost, slepota)


Pravna fakulteta

Sovražni govor: od migrantske krize do omejevanja svobode izražanja

Zavarovalna pismenost starostnikov – 65 +

Pravna ureditev varstva potrošnikov: učinkovito uveljavljanje pravic v luči ciljev krožnega gospodarstva


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani