Univerza v Ljubljani


Akademija za glasbo

Glasbeno izobraževanje otrok/mladostnikov z motnjo avtističnega spektra


Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Inovativne rešitve za zmanjševanje količine embalaže

Svetlobna gverila: meje – vizualna, digitalna in arhitekturna raziskava in festivalska produkcija

Med izvirnikom in kopijo – kaj vidimo z očmi, kaj »vidimo« s prsti?

Fotografska razstava in njen spremljevalni program kot izobraževalna platforma za vizualno opismenjevanje


Biotehniška fakulteta

Veselim se šolskega kosila

BioTeh – program za nadarjene učence

Vrednotenje ponudbe kulturnega turizma v Ljubljani

Viška hiška: ureditev vrta dnevnega centra ob sedežu Slovenske filantropije


Ekonomska fakulteta

Razvoj otroka skozi šport

Razvoj učne negovalne bolnišnice in ocena njene poslovne uspešnosti pri izvajanju podaljšanega bolnišničnega zdravljenja

Pravice bolnika kot pacienta, bolnika kot delavca in pravica bolnika iz socialnih zavarovanj (pacientove pravice)


Fakulteta za arhitekturo

Večfunkcionalni urbani informator za slepe in slabovidne

Prostorske rešitve za organizacijo dela na domu v savinjski regiji

Projekt prenove degradiranega kompleksa naselja v Trzinu


Fakulteta za družbene vede

Koncentracija lastništva nepremičnin v Mestni občini Ljubljana

Vzpostavljanje lokalne integracijske platforme: migrantska perspektiva

Mreža kreativnih mest UNESCO: Mestna občina Ljubljana (študija primera)

Medijske reprezentacije starosti in trpinčenje starejših v novinarskem poklicu


Fakulteta za elektrotehniko

Raba naprednih pedagoških pristopov pri srednješolskem izobraževanju elektrotehnike

Optične komunikacijske tehnologije v interaktivnem tehniškem muzejskem okolju


Filozofska fakulteta

Filozofija gre v svet: oddaja o povezovanju filozofije in drugih ved

Inovativni pristopi k antropološkim analizam materialne dediščine

Čustva in literatura - interpretacija besedil skozi princip čuječnosti

Geselska baza za novi Grško-slovenski slovar

Vključevanje otrok iz romskega naselja Roje v vzgojno izobraževalne ustanove


Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Validacija multirezidualne GC-MS metode za določanje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v medu

Laboratorijska rastlinska čistilna naprava za optimizacijo naravnega čiščenja vodá


Fakulteta za matematiko in fiziko

Naloge za poučevanje in učenje računalniškega mišljenja – Portal Pišek


Fakulteta za pomorstvo in promet

Zeleno pomorsko plovilo


Fakulteta za računalništvo in informatiko

Interaktivna e-knjiga Kriptografija

Izdelava računalniškega sistema za prepoznavanje disleksije in pomoč dislektikom

Razvoj kulturno-informacijske platforme za obveščanje o kulturnih dogodkih in lokacijah kulturne dediščine


Fakulteta za socialno delo

Ocena potreb po dolgotrajni oskrbi v lokalnem okolju

Hitra ocena potreb in storitev


Fakulteta za šport

Spodbujanje motivacije za delo, produktivnosti in zadovoljstva zaposlenih v SB Celje

Smernice za starše vrhunskih športnikov


Fakulteta za upravo

Obvladovanje tveganj organizacije glede na zahteve GDPR

Predstavitev strokovnih vsebin o odnosih iz delovnega in zasebnega okolja v primarnem jeziku za gluhe in gluhoneme


Medicinska fakulteta

Prva pomoč za starejše

Po kapi aktivirajmo možgane - poGROM

Standardizacija postopkov za pridobivanje bioloških vzorcev in informacijskega sistema za biobanke

Znanje za zdravje možganov

Projekt Informacijska oskrba bolnikov po odpustu


Naravoslovnotehniška fakulteta

Ko v Slovenskem planinskem muzeju kamnine postanejo slavne

3D digitalno oblikovanje in rekonstrukcija antičnega mesta Petoviona


Pravna fakulteta

Tehtanje med ekonomskimi in drugimi pravicami v upravnem sporu

Vizija pametne hiše oseb, ki so odvisne od oskrbe drugega, kot nov način zagotavljanja dolgotrajne oskrbe

Nekrivdni odškodninski sistemi v zdravstvu

Izbrani mednarodnopravni in ekonomski vidiki preprečevanja korupcije - odkrivanje, zaseg in odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi

Presoja vplivov na podnebje


Pedagoška fakulteta

Možnosti uporabe pigmenta sitarjevec v slikarstvu

Interaktivni (in dovolj "kulski") program za mladostnike v Mestnem muzeju Ljubljana

Ocena prehranskega profila živil, ki so namenjena prehrani otrok in spodbujanje otrok in staršev k zdravi izbiri živil

Drugi skozi umetnost: Premagovanje odporov do drugačnosti s pomočjo umetnosti


Zdravstvena fakulteta

Tudi s pomočjo fotografij se lahko usposabljamo za nudenje prve pomoči

Zdravju prijazna uporaba šolske torbe in ureditev šolarjevega delovnega okolja


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani