Nadaljnje prejemanje - ZŠtip

Se nanaša   na nadaljnje prejemanje za štipendiste, ki so štipendijo pridobili pred oziroma vključno s   študijskim letom 2013/2014.

VLOGA

Vloge štipendistov za nadaljnje prejemanje štipendistov, ki so prejeli štipendijo pred  in  v študijskem letu 2013/2014, se obravnavajo po določbah ZŠtip vse do zaključka njihovega izobraževalnega programa za katerega so prejeli Zoisovo štipendijo. 

Rok za oddajo vloge je za študente 10. oktober 2022. Več informacij najdete v razpisni dokumentaciji. 

Več informacij o nadaljnjem prejemanju 

Do nadaljnjega prejemanja je upravičen štipendist, ki izkazuje izpolnjevanje enega izmed naslednjih pogojev: 

  • povprečna ocena - študenti najmanj 8,50 ali 
  • uvrstitev med najboljših 5 % študentov v posameznem letniku posameznega študijskega programa ali 
  • izkazan ustrezen izjemni dosežek.

Ti štipendisti bodo do konca trenutnega izobraževalnega programa prejemali Zoisovo štipendijo v višini, kot jo določa ZŠtip, kar vključuje tudi dodatke in njihovo višino. Mesečna osnovna Zoisova štipendija za študente  znaša 109,33 EUR oziroma v primeru izobraževanja v tujini 218,66 EUR. 

K osnovni Zoisovi štipendiji se lahko dodelijo naslednji dodatki: 

  • za vrsto in področje izobraževanja v višini 32,56 EUR; 
  • za učni oziroma študijski uspeh v višini 22,08 EUR za študente s povprečno oceno od 8,50 do vključno 8,99 oziroma v višini 40,71 EUR s povprečno oceno 9,00 ali več; 
  • za bivanje izven kraja stalnega prebivališča v višini 91,87 EUR; 
  • za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 54,66 EUR.


ZAKONODAJA, ki se se uporablja za Zoisove štipendije, dodeljene v šolskem/študijskem letu 2013/2014 ali prej, in sicer do zaključka trenutnega izobraževalnega programa:


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani