Predavatelji

Spoznajte predavatelje, ki vas bodo opremili z novimi znanji in veščinami, kako upravljati starejše zaposlene. 

1. delavnica
Zakonodaja – pravni in sistemski vidik ter starejši zaposleni
Damjan Mašera  je univerzitetni diplomirani pravnik, zaposlen kot vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ima dolgoletne izkušnje na delovnopravnem področju tako v teoriji kot v praksi, ki jih je med drugim pridobival tudi na Inšpektoratu RS za delo. Je avtor več strokovnih izdaj in priročnikov s področja delovnih razmerij ter inšpekcijskega nadzorstva. Tako v preteklosti kot sedaj sodeluje pri pripravi besedila Zakona o inšpekciji dela in Zakona o delovnih razmerjih. Na domačih in mednarodnih dogodkih predava s področja delovnih razmerij in inšpekcijskega nadzorstva.

Dr. Andraž Rangus ima desetletne izkušnje s področja raziskovanja politik socialne zaščite, sistemov socialne varnosti, trga dela in delovnega prava. Je avtor več člankov in knjig s področja delovnih razmerij, pokojninske politike in varnosti pri delu. Zaposlen je kot direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Delo opravlja tudi kot docent za področje prava na Fakulteti za management in pravo Ljubljana, sodeluje z različnimi znanstvenimi in raziskovalnimi institucijami in je aktiven član različnih delovnih skupin v domačem in mednarodnem okolju.
2. delavnica
Promocija, odnos, zaznave in starejši zaposleni

Dr. Klemen Širok je izredni profesor Fakultete za zdravstvene vede in Fakultete za management Univerze na Primorskem. Predava vsebine s področja človeškega dejavnika v organizacijah, kot so: kadrovski management, veščine vodenja, sociologija dela, organizacijsko vedenje, trg dela, zaposlovanje in karierni razvoj ter management medkulturnih razlik. Predaval je tudi na Finskem, v Avstriji in na Poljskem. Njegova raziskovanja vključujejo področje promocije zdravja pri delu, evalvacijske študije s področja trga dela in socialnih politik ter upravljanje inovacij. Sodeloval ali vodil je številne nacionalne in mednarodne projekte. Od leta 2018 vodi projekt STAR‐VITAL - Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev.
3. delavnica
Zdravje, delovno okolje in starejši zaposleni

Bojan Kristan, diplomant Fakultete za šport, je v svojem diplomskem delu raziskoval učinke telesne aktivnosti na starejše in osteoporozo. Svoje znanje sedaj deli s podjetjem GiBit d.o.o. na področju uvajanja promocije zdravja v podjetjih, kjer so v 12 letih sodelovali z več kot 100 organizacijami in zavodi. Nekaj primerov skrbno načrtovanih in izvedenih aktivnosti v sodelovanju s podjetjem GiBit d.o.o.: aktivni odmori, skupinske vadbe, predavanja in delavnice na temo gibanja, aktivnega staranja, sedečega dela ter ergonomije. Poleg tega redno izvajajo še preventivne programe s področja navad, gibanja, duševnega zdravja. Njihovo delo vključuje tudi analize in načrte podjetij na področju promocije zdravja in analize bolniških odsotnosti. Njegov trenutni izziv je aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi projekta Delo in rekreacija.

Dr. Simon Brezovar je klinični psiholog, zaposlen na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana ter kot predavatelj na Univerzi na Primorskem. Je avtor knjige »Osebnostne motnje v teoriji in praksi«. V podjetju GiBit d.o.o. izvaja delavnice s področja preventivne duševnega zdravja (npr. stres in izgorelost, zdravo staranje in demenca, komunikacija med zaposlenimi, zdravo spanje, tehnike sproščanja). Skozi delavnico bo predstavil najučinkovitejše ter z znanstvenimi dokazi podprte tehnike za obvladovanje stresa ter temelje učinkovite komunikacije. Udeleženci bodo spoznali ter tudi v praksi preizkusili različne oblike sproščanja na delovnem mestu ter izven njega.
4. delavnica
Strokovni in osebni razvoj starejših zaposlenih

Dr. Vlado Dimovski je že vrsto let kot predavatelj zaposlen na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Tekom raziskovalnega dela je razvil in implementiral različne projekte in programe za podjetja, vladne agencije in druge institucije. Je član Evropske Akademije znanosti in umetnost (2016) ter dobitnik priznanja za najboljšega raziskovalca leta 2019 - CEEMAN. Trenutno je vodja projekta SI4CARE (Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in ADRION Regions). Vzporedno sodeluje v projektu MAIA - Models and Methods for an Active Ageing workforce: an International Academy.

5. delavnica

Dan navdihujočih dobrih praks

Alenka Planinc Rozman je po izobrazbi univ. dipl. sociologinja družboslovne informatike, oblikovalka učnih pristopov in sistemskega razmišljanja in sodeluje s slovenskimi in mednarodnimi podjetji. S svojimi več kot 15 letnimi izkušnjami pri vodenju projektov in timov, podjetjem pomaga pri razvoju kadrov skozi procese in usklajevanju poslovnih ciljev z načrtovano kadrovsko strategijo podjetja, specializirana je za področje timskega dela in upravljanja sprememb. Pri svojem delu se osredotoča na uveljavljanje dobrih praks s področja psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, zadržanja talentov in uvajanje sistematičnega pristopa k mentorstvu za novo zaposlene in sistema nasledstva. 

V luči dobrih praks upravljanja s starejšimi zaposlenimi, bodo na delavnici svoje izkušnje ter pomen izdelave in implementacije strategije upravljanja starejših zaposlenih, ki so jih pridobile skozi medgeneracijsko sodelovanje v svojih podjetjih, predstavile: Metka Lah (Nektar Natura d.o.o.), Urša Veit Burja (Veit team d.o.o.) in Urška Rožman (Krojaštvo Rožman d.o.o.). Udeležencem bodo predstavile svoje pristope k uresničevanju sprememb ter delile, na kakšen način je poskrbljeno za varnost in zdravje, za organizacijsko kulturo, delovno klimo in vrste psihosocialnih tveganj na delovnem mestu. Interaktivno vodena delavnica bo omogočala intenzivno izmenjavo mnenj in izkušenj v lastnih podjetjih.
6. delavnica
Spremembe včeraj, danes, jutri in starejši zaposleni
Karin Elena Sánchez, univerzitetna diplomirana ekonomistka s pedagoško andragoško izobrazbo, je direktorica in lastnica podjetja KAETRIDE, kjer deluje kot podjetniška in HRM svetovalka, izobraževalna trenerka, projektna vodja, mednarodno certificirana profesionalna moderatorka ter NLP mojster coach . Odlikuje jo več kot dve desetletji izkušenj s področja vodenja, trženja, prodaje in HRM-ja ter delovanja na področju izobraževanja mladine in odraslih. Vodila in sodelovala je pri več projektih vpeljevanja sprememb doma in v tujini (npr. »50+ ni ovira, je dobra izbira!«, strategije za ravnanje s starejšimi zaposlenimi, modeli kompetenc itd.). Moderirala bo interaktivno delavnico o praktičnem vpeljevanju sprememb na področju starejših zaposlenih v vašem podjetju: kako že v načrtovanje sprememb vključiti tiste, ki jih spremembe zadevajo, in kateri so pravi koraki za uspešno vpeljavo in zagotovitev trajnosti sprememb.Delavnice Zavzeti ASI se izvajajo v okviru projekta ASI - Celovita podpora podjetjem za aktivno delovno silo. Sofinancirata ga Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani