Predavatelji

Spoznajte predavatelje, ki vas bodo opremili z novimi znanji in veščinami, kako upravljati starejše zaposlene. 

1. e-delavnica
Zakonodaja – pravni in sistemski vidik ter starejši zaposleni
Damjan Mašera je univerzitetni diplomirani pravnik, zaposlen kot vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ima dolgoletne izkušnje na delovnopravnem področju tako v teoriji kot v praksi, ki jih je ob delu na ministrstvu pridobival tudi na Inšpektoratu RS za delo. Je avtor več strokovnih izdaj in priročnikov s področja delovnih razmerij ter inšpekcijskega nadzorstva. Kot predavatelj sodeluje na domačih in mednarodnih dogodkih, tako s področja delovnih razmerij kot tudi inšpekcijskega nadzorstva.

Dr. Andraž Rangus je doktor pravnih znanosti s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zaposlen kot direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Je avtor več strokovnih izdaj in priročnikov s področja delovnih razmerij ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Kot predavatelj sodeluje na domačih in mednarodnih konferencah, tako s področja delovnih razmerij kot tudi pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Delo opravlja tudi kot docent za področje prava na Fakulteti za management in pravo Ljubljana.


2. e-delavnica
Promocija, odnos, zaznave in starejši zaposleni
Dr. Željko Ćurić je zdravnik, psihiater ter soustanovitelj in direktor projektov podjetja O. K. Consulting. Specializiran je za delo na področju svetovanja, izobraževanja, treninga in klinične psihoterapije. Njegovo delovno področje obsegajo individualna in skupinska svetovanja, izobraževanja, usposabljanja in treningi na področju poslovne in športne psihologije ter psihoterapije. Na delavnicah bo spregovoril o pomembnosti naših stališč in vedenj v odnosu do starejših zaposlenih, skupaj z udeleženci bo iskal praktične načine, kako vključevati starejše zaposlene v »vitalne aktivnosti« vsakega podjetja.
3. e-delavnica
Zdravje, delovno okolje in starejši zaposleni
Dr. Dani Mirnik je zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa na Zavodu za varstvo pri delu. Izobraževal se je tudi na Univerzi KU Leuven v Belgiji s področja izgorelosti na delovnih mestih ter s sistemi za odkrivanje novih poklicnih bolezni. V vsakodnevni klinični praksi se ukvarja s programi promocije zdravja in preventivnimi zdravstvenimi pregledi ter aktivno sodeluje tudi pri oblikovanju ukrepov za ohranjanje zdravja starajoče se delovne populacije v podjetjih.
4. e-delavnica
Strokovni in osebni razvoj starejših zaposlenih

Mag. Janez Žezlina je partner, svetovalec, interim menedžer ter potentiolog v podjetju ENERGOS d.o.o., ki nam bo s sogovornikom predstavil različne vidike "age managementa" v podjetjih. Njegova ključna strokovna področja kompetenc so strateške in kadrovske preobrazbe poslovnih sistemov, kjer skrbi za sistematičen razvoj potenciala organizacij in voditeljskih kompetenc posameznikov. Ima več kot 20 let izkušenj s področja vodenja skupin in projektov, poslovnega in kadrovskega svetovanja različnim slovenskim in mednarodnim podjetjem ter sistematičnega razvoja vodij v njih. Je tudi avtor številnih strokovnih člankov in raziskav.


 Marko Kostelec je po izobrazbi univerzitetni socialni delavec. Svoje bogate poslovne in vodstvene izkušnje je pridobil predvsem v podjetju Halcom d.d., v začetku kot direktor manjšega poslovnega področja, v nadaljevanju pa kot direktor za razvoj in selekcijo kadrov. Njegove glavne strokovne kompetence so usmerjene na področje kadrovskega in strateškega upravljanja, sistematičnega razvoja voditeljstva, upravljanja talentov v podjetjih in izvajanja poslovnega individualnega in skupinskega coachinga. Na delavnici nam bo bolje pomagal razumeti načine upravljanja starejših zaposlenih.
5. e-delavnica
Dan navdihujočih dobrih praks
Mag. Edita Krajnović je direktorica v podjetju Mediade. Je vodja metodologije Zlata nit: izbor zaposlovalca leta in Gazela: izbor najboljših med najhitreje rastočimi podjetji. Avtorica vrste strokovnih člankov na področju vodenja, sodeluje tudi v izvršnem uredništvu MQ revije Združenja Manager in vodi delovno skupino za trajnostno voditeljstvo. S soizvajalko bo na delavnici predstavila primere dobrih praks razvoja dela s starejšimi sodelavci ter pokazala, kako izzive, ki jih imate v vaši organizaciji, rešujejo drugi.

Mag. Vesna Sodnik je poslovna trenerka z edinstveno kombinacijo znanj. Je bivša novinarka in radijska voditeljica, izkušena trenerka komunikacijskih veščin, govornica in voditeljica dogodkov z bogatimi izkušnjami na področju javnega nastopanja, komunikacije z mediji in osebne karizme. Na delavnici bo izvedla trening samozavestnega javnega nastopanja ter vse to podkrepila z novimi znanji, ki jih bodo udeleženci dobili na predstavitvi konkretnih praks s področja upravljanja starejših zaposlenih.
6. e-delavnica
Spremembe včeraj, danes, jutri in starejši zaposleni
Karin Elena Sánchez, univerzitetna diplomirana ekonomistka s pedagoško andragoško izobrazbo, je direktorica in lastnica KAETRIDE, kjer deluje kot podjetniška in HRM svetovalka, izobraževalna trenerka, projektna vodja, mednarodno certificirana profesionalna moderatorka, licenčna trenerka NLP in NLP mojster coach. Odlikuje jo več kot dve desetletji izkušenj s področja vodenja, trženja, prodaje in HRM-ja ter delovanja na področju izobraževanja mladine in odraslih. Vodila in sodelovala je pri več kompleksnih projektih vpeljevanja sprememb doma in v tujini (50+ ni ovira, je dobra izbira!, strategije za ravnanje s starejšimi zaposlenimi, modeli kompetenc itd.). Moderirala bo interaktivno delavnico o praktičnem vpeljevanju sprememb na področju starejših zaposlenih v vašem podjetju: kako že v načrtovanje sprememb vključiti tiste, ki jih spremembe neposredno zadevajo, in kateri so koraki za uspešno vpeljavo in zagotovitev trajnosti sprememb.


Prijave so zaključene. Ponovno bodo odprte jeseni.

Delavnice Zavzeti ASI se izvajajo v okviru projekta ASI - Celovita podpora podjetjem za aktivno delovno silo. Sofinancirata ga Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani