Vse novice

Kompetenčni center Pametna mesta in skupnosti presegel pričakovanja in zastavljene cilje

V torek, 11. decembra 2018, je potekala zaključna konferenca KOMPASS 2018, ki jo je gostil Cosylab d.d. v organizaciji Kompetenčnega centra za pametna mesta in skupnosti (PMiS). S 668 vključenimi osebami iz 28. podjetij v 268 usposabljanj, uvedbo modela kompetenc in prenosom modela v prakso ter številnimi novimi rešitvami so presegli vsa pričakovanja in zastavljene cilje. ...

Izplačilo nadomestila preživnine v mesecu novembru 2018

Dne 15.11.2018 je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 2726 upravičencem (za 3446 otrok) v skupni višini 289.028,56 €....

Obvestilo o odpiranju vlog – ŠIPK 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020, prvo odpiranje

Odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis – ŠIPK 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020, prvo odpiranje, ne bo javno....

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I: zamik pričetka XVII. odpiranja vlog

Zaradi kratkega roka za obravnavo vlog se bo pričetek XVII. odpiranja zamaknil za štirinajst (14) dni....

Obvestilo o vročitvi odločb o obveznosti plačila prispevka za neizpolnjevanje kvote

Dne 8.11.2018 je Sklad na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom opravil vročitve odločb o obveznosti plačila za dolžnike, ki jim ni bilo mogoče odločbe vročiti os ...

Prva Zadnja

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani