Vse novice

Nova minimalna plača

Objavljena je nova minimalna plača...

Izplačilo preživninskega sklada v januarju

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.719 otrokom v skupni višini 315.610,09 EUR....

Združitev dveh javnih skladov v enega – Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

S 1. 1. 2017 se bo Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije pripojil k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu RS, ki bo od pripojitve dalje uporabljal novo ime: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS....

New Public Scholarship, Development, Disability and Maintenance Fund of the Republic of Slovenia

On 1 January 2017 Slovene Human Resources Development and Scholarship Fund will merge together with Public Guarantee, Maintenance and Disability Fund of the Republic of S ...

Scholarships for study of nationals of Western Balkan states in the Republic of Slovenia for the year 2017 (226. JR)

Scholarships for post-graduate (master or doctoral) studies are available to nationals of Western Balkans for study in the field of natural sciences, technology and medicine at higher education institutions in the Republic of Slovenia. ...

Prva Zadnja

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani