Univerza v Ljubljani


Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Poslovni predstavitveni filmi za Filmski studio Viba film Ljubljana


Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Umetniška dela na spletu in avtorsko pravo


Biotehniška fakulteta

Možnost ponovne uporabe odrabljene kamene volne

Šola solinarstva

Priprava medenega sirupa iz čebeljih pridelkov in rastlinskih izvlečkov


Ekonomska fakulteta

Uporaba plazma tehnologije v panogi lesarstva: razvoj novega poslovnega modela


Fakulteta za arhitekturo

To bo MOJ DOM

Prižgimo pravo luč


Fakulteta za družbene vede

Transdisciplinarna preiskava  bioremediacijskih praks pri reševanju problema kontaminiranih območij v Sloveniji


Fakulteta za elektrotehniko

Spremljanje lege, gibanja in karakterističnih kretenj uporabnika multimedijske storitve z visokofrekvenčnimi radijskimi signali

Uporabniška izkušnja pri upravljanju pametnega doma z inteligentnimi tipkami


Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Povečanje poplavne varnosti obalnega območja Piran zaradi globalnih klimatskih sprememb


Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Razvoj in uporaba ekstraktov glive Cordyceps militaris

Protimikrobna sredstva na osnovi aktivnega kisika

Od betakarotena do zeaksantina: bakterije kot zelene tovarne antioksidantov

Razgradnja mikro-onesnažil v vodi, obogateni z ultrafinimi mehurčki ozona, in vpliv prisotnosti fotokatalizatorja TiO2 na hitrost razgradnje


Fakulteta za matematiko in fiziko

Podporno okolje za digitalno mikroskopijo patoloških vzorcev

Podatkovna analitika in uporaba umetne inteligence na finančnih in regulatornih podatkih


Fakulteta za računalništvo in informatiko

Mobilni operacijski sistem za industrijsko uporabo

Distribuirana digitalna platforma za mreženje potovalnih skupin s skupnimi interesi z uporabo tehnologije mikrostoritev

Računalniški sistem za prepoznavanje disleksije


Fakulteta za strojništvo

Napredni proizvodni sistem na osnovi distribuiranega vodenja

Opazovalna podnica čebeljega panja


Filozofska fakulteta

Raziskovanje problema starizma in poslovnih priložnosti pri novih medicinskih tehnologijah, ki izboljšujejo zdravje in dolgoživost starejših ljudi

Turistični sprehodi po mestnem območju Ljubljane

Digitalna Levstikova arkada: Aleja nagrajencev


Medicinska fakulteta

Uporaba Savvy EKG za registracijo avtonomne disfunkcije pri možganski kapi

Vzpostavitev informacijskega sistema za vodenje knjižnice oligonukleotidnih začetnikov

Razvoj aplikacije o cepljenju


Naravoslovnotehniška fakulteta

Interaktivni urbani prostor

Sestava in geometrija delcev prahu v zobotehničnih laboratorijih

Je oprano perilo res čisto?


Pedagoška fakulteta

Odkrivanje zelenih doživetij s pomočjo tematsko orientacijskih poti

Medpredmetno povezovanje matematike in likovne umetnosti - matematična slikanica

Uporaba IKT pri razvoju risarskih kompetenc v različnih izobraževalnih okoljih – e-atelje


Pravna fakulteta

Pravna in ekonomska analiza izgradnje visokonapetostne enosmerne povezave med Slovenijo in Italijo

Ugotavljanje in sanacija okoljske škode po pravilih nacionalnega, evropskega in mednarodnega prava


Teološka fakulteta

Razvoj in raziskovanje psihoterapevtske obravnave za družine oseb preživelih nenadni srčni zastoj


Fakulteta za socialno delo

Demenca med generacijami za večjo kakovost življenja

Prenos znanja v socialnem zavodu


Veterinarska fakulteta

Priročnik za zdravje in dobro počutje psov brahicefaličnih pasem


Zdravstvena fakulteta

Odprtokodni sistem za zajem in obdelavo medicinskih slik iz ultrazvočnih diagnostičnih naprav po DICOM standardu

Razvoj in preizkušanje iger v navidezni resničnosti za vadbo ravnotežja in njegovo ocenjevanje

DEficit JAjocid


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani