O projektu ASI - Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

Dobrodošli v dolgoživi družbi

Demografske projekcije za Slovenijo predvidevajo podaljševanje življenjske dobe, nižanje rodnosti in velike spremembe predvsem glede deleža delovno sposobnega prebivalstva in deleža starejših. Hkrati pa že sedaj primanjkuje kadrov, saj je mladih, ki vstopajo na trg dela, vedno manj. 

Glede na to, da se povprečna starost zvišuje, da bomo pričakovano delali dlje, se je treba novim situacijam prilagajati in iskati rešitve. Podjetja se bodo morala načrtno ukvarjati s starejšimi zaposlenimi, ozavestiti pomen krepitve vlaganja v razvoj kadrov, njihove kompetence in znanje.

 

Ob tem je podjetjem lahko v podporo tudi projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI). Ta je namenjen ozaveščanju delodajalcev,  delavcev in splošne javnosti o demografskih izzivih in potrebnih prilagoditvah nanje ter odpravi negativnih stereotipov o starejših zaposlenih. Z aktivnostmi projekta se tudi krepi kompetence starejših zaposlenih in se jih motivira za podaljševanje delovne aktivnosti, delodajalcem pa se zagotavlja podporo za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo.

Priložnosti za podjetja v okviru projekta ASI

V sklopu projekta izvajamo raznovrstne aktivnosti tako za podjetja kot tudi posameznike.


Naj bodo vaši zaposleni z leti še vedno zavzeti

V okviru projekta bodo delodajalci lahko pridobili konkurenčno prednost s sodobno kadrovsko politiko. Vodilni kader bo prejel znanja in veščine za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih. Zaposleni, starejši od 45 let, pa bodo osvojili kompetence, ki bodo pripomogle k ohranitvi njihove zaposljivosti, podaljševanju njihove delovne aktivnosti in zdravja.Projekt ASI se izvaja pod okriljem Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (od leta 2017 do 2022). Sofinancirata ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 60% sredstev v okviru aktivnosti projekta bo namenjena vzhodni kohezijski regiji, 40% pa zahodni regiji.


Namen programa je podaljševanje delovne aktivnosti starejših zaposlenih s krepitvijo njihovih kompetenc, odprava stereotipov o starejših zaposlenih in opolnomočenje delodajalcev za upravljanje s starajočo se delovno silo.

Cilj programa:

  • zvišanje ozaveščenosti delodajalcev in delavcev o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje,
  • okrepitev kompetenc starejših zaposlenih in
  • zagotavljanje podpore delodajalcem za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo.

Vrednost programa: 

  • skupna vrednost znaša 29.936.237,21 EUR od tega:
  • prispevek Evropske unije 23.948.989,76 EUR (80 %),
  • pripadajoča slovenska udeležba 5.987.247,45 EUR (20 %).

Evropska sredstva

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 15. 12. 2016 potrdila program »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile 2016-2020«. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014- 2020 v okviru 8. prednostne osi Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija.


Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Novice

Napovedujemo mednarodno konferenco - Stari, ASI v ravnovesju?

4. in 5. novembra 2020 bomo izvedli mednarodno konferenco ASI z naslovom Stari, ASI v ravnovesju? - Vsakodnevno iskanje harmonije med poklicnim in zasebnim življenjem....

Obvestilo o odpiranju vlog na JR Piloti 2020

Odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis JR Piloti 2020, ne bo javno....

Vabljeni na video konferenco "Krepitev pravic starejših v času digitalizacije"

28. in 29. septembra 2020 bo potekala mednarodna video konferenca "Krepitev pravic starejših v času digitalizacije", kjer se bo predstavil tudi program ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, ki ga izvaja sklad. Konferenco pripravlja nemško Zvezno ministrstvo za družino, starejše, ženske in mlade v okviru nemškega predsedovanja Svetu EU....

Še dober teden na voljo za prijavo na razpis za pilotne projekte

V sklopu projekta ASI smo pretekli teden izvedeli informativni delavnici v Ljubljani in Žalcu, kjer smo zainteresiranim podjetjem podrobneje predstavili razpis Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih (JR PILOTI 2020)....

Stari, imava problem! ASI za rešitev?

Želite, da bi bili tudi vaši starejši zaposleni bolj zavzeti in produktivni? Na projektu ASI lahko pridobite evropska sredstva za usposabljanja, za razvoj inovativnih rešitev za večjo zavzetost starejših zaposlenih, udeležite se lahko brezplačnih delavnic, dogodkov in še več....

Medgeneracijsko vodenje je nuja – potrebno je več razumevanja, sodelovanja in povezovanja

V sredo, 4. marca 2020 je sklad v okviru programa ASI v Celju skupaj z domači in tujimi kadrovskimi strokovnjaki in približno 100 udeleženci izpeljal konferenco, posvečeno medgeneracijskemu vodenju, ki je v sedanjem raznolikem delovnem okolju nujno potrebno....

Ogled dobrih praks izvajanja evropskih projektov v podjetjih Invel, Impol in odelo Slovenija

V torek, 11. 2. 2020 so si predstavniki sklada in sorodnih institucij ogledali tri dobre prakse projektov sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada s področja usposabljanja in izobraževanja v podjetjih Invel, Impol in odelo Slovenija....

Sklad obiskala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

V torek, 14. januarja 2020, je sklad obiskala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer. Ministrstvo je namreč pristojno za področje delovanje sklada, poleg tega sklad z MDDSZ sodeluje v okviru programov Kompetenčni centri za razvoj kadrov, Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile in Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela....

Predstavitev projekta ASI na konferenci Slovenskega združenja za kakovost in odličnost

Projekt Celovita podpora podjetjem – ASI se je predstavil na 28. letni konferenci Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, ki je potekal od 20. do 21. novembra v Portorožu....

Objavljen seznam končnih prejemnikov sredstev na JP ASI 2019

Komisija za izvedbo postopka Javnega povabila za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitev njihovih kompetenc 2019 (JP ASI 2019) je na seji 17. 10. 2019 sprejela sklep o izboru ponudnikov na JP ASI 2019....

Predčasno zaprtje javnega povabila JP ASI 2019

Zaradi porabe razpoložljivih razpisanih sredstev, z današnjim dnem, 23. 10. 2019, predčasno zapiramo javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«....

Za nove izzive nismo nikoli prestari, tudi za digitalno transformacijo ne

V četrtek, 26. 9. 2019, je v Mariboru v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI potekala konferenca »Digitalna transformacija – nikoli prestari za nove izzive«. Sodelujoči domači strokovnjaki so s svojimi znanji, izkušnjami in razmišljanji odgovorili na vprašanja in dileme, ki se pojavljajo zaradi digitalne transformacije v procesu uvedbe novih tehnologij, postopkov ipd. med zaposlenimi, še posebej v luči večgeneracijskega delovnega okolja....

Konferenca Talenti v fokusu in upravljanje sprememb v znamenju tudi starejših zaposlenih

Spletni portal MojeDelo.com je v sodelovanju s projektom ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile in drugimi partnerji 19. septembra 2019 izvedel 15. konferenco MojeHRDelo, katere se je udeležilo okoli 300 kadrovikov....

Predstavitev skladovih programov v Rogaški Slatini

Sklad se je odzval povabilu Mrežnega podjetniškega inkubatorja Rogaška Slatina in udeležencem iz lokalnega okolja v četrtek, 20. 6. 2019, predstavil aktualne razpise s področja štipendij in programov za razvoj kadrov in druga področja delovanja sklada....

Na ogled sta dva nova webinarja o starejših zaposlenih in kompetenčnih centrih

V četrtek, 14. marca 2019, je potekal prvi on-line karierni sejem, kjer je virtualnim obiskovalcem svoje programe in dejavnosti predstavil tudi sklad. Predvajana sta bila tudi dva zanimiva webinarja, ki si ju lahko ponovno ogledate tudi na naši spletni strani....

Prikaži več rezultatov (12)

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani